Logisztikai és beszerzési tréningek
 • Oktatók egymás között

Oktatói Tagozat

 • Vezetők
 • Célok
 • Beszámolók
 • 2018-as programok
 • Csatlakozás
A tagozat vezetője:
Nagy Judit

PhD, Budapesti Corvinus Egyetem

A vezetőség tagjai:

 • Pónusz Mónika, Phd (Károli Gáspár Református Egyetem)
 • Horváth Annamária, Phd (Budapesti Gazdasági Egyetem)

A tagozat korábbi vezetője dr. Horváth Annamária. Első vezetője és egyben alapítója Gelei Andrea volt, aki ma elnökségi tagként dolgozik az MLBKT közösségében, és továbbra is segíti a tagozat működését.

Az Oktatói Tagozat létrehozásának alapvető célja, hogy elősegítse és támogassa a logisztika és ellátási lánc menedzsment témakörben érintett felsőoktatási intézmények közötti, illetve ezen intézmények és a gazdaság szereplői, elsősorban az érintett vállalatok közötti párbeszédet.

Ez a párbeszéd meggyőződésünk szerint hatékonyan hozzájárul mind a két említett együttműködő fél – oktatóintézetek és vállalatok – működési színvonalának és hatékonyságának növekedéséhez. A logisztikai menedzsment, illetve ehhez kapcsolódóan az ellátási lánc menedzsment dinamikus fejlődése jelentős kihívás elé állítja a magyar felsőoktatást. Az állandóan változó környezet kihívásai, újabb és újabb üzleti modellek, elemzési eszközök és módszerek kifejlesztését, a nemzetközi szinten elért eredmények gyors adaptálását és magas szintű oktatását igényli. Mind a frissen a munkaerőpiacra kerülő diplomások felkészítése, mind a már gyakorlattal rendelkező szakemberek továbbképzése igényli az érintett felek közötti, az eddigieknél intenzívebb együttműködést.

Ezen felül, úgy gondoljuk, hogy a hazánkban már meglévő oktatói gárda tudása és képességrendszere a vállalati gyakorlat számára a jelenleginél szintén jobban hasznosítható lenne. Mivel a hazai felsőoktatási intézmények között több esetben az oktatás mellett nemzetközi szinten is elismert kutatómunka folyik, ezért az Oktatói Tagozat azt is célul tűzi maga elé, hogy elősegítse a témában új, a vállalati gyakorlat számára fontos, az elméleti újdonság mellett gyakorlati haszonnal is járó kutatási projektek létrejöttét.

2016-ben két eseményt szerveztünk.

 1. június 8. Látogatást a Széchenyi Egyetem Csomagolásvizsgáló laboratóriumába. Itt részletes betekintést kaptunk Mojzes Ákostól és munkatársaitól a labor által végzett feladatok széles köréről és a labor régiós jelentőségéről.
 1. november 9. Az MLBKT Oktatói Tagozata a Duális felsőoktatás kihívásainak szentelte hagyományteremtő első szekcióját a MLBKT éves kongresszusán. A szekcióban bemutatásra került a Corvinus Egyetemen elindult Logisztikai menedzsment mesterszak koncepciója, egy partnervállalat bemutatta tapasztalatait a duális képzésben részt vevő hallgatókkal kapcsolatban. Megismerhettünk továbbá egy duális mérnökképzési szakot is, annak struktúráját, eredményeit és tapasztalatait.
  a
  a2017-es programok voltak:

  • 2016-ban, illetve a közelmúltban megjelent publikációk, szakkönyvek, könyvek, e-tananyagok bemutatása. Időpont március 7. (E programot szeretnénk minden év első negyedévében megrendezni.)
  • Munkaerőpiaci kihívások és válaszok workshop + a Debreceni Repülőtér látogatása. Házigazda a Debreceni Egyetem. Időpont: június 14.
  • Oktatói tagozat önálló szekciója a Kongresszuson. Tervezett téma: munkaerő utánpótlás. Időpont: november 15-17.
2018-as programok

 • Az MLBKT Oktatói tagozata 2018 tavaszán egy rendezvényt szervez, ahol a logisztika, termelés szakterületen született legújabb könyvek, egyetemi jegyzetek, offline vagy online elektronikus tanagyagok, oktatási segédanyagok, technológiák bemutatására adnánk lehetőséget, és mint szakmai közösség beszélgetnénk róluk.
  a
  Amennyiben Önnek vagy munkatársainak van ilyen műve, és szívesen bemutatná azt a tagozatnak és a kollégáknak, jelezze a tagozatvezetőnek (Nagy Judit – judit.nagy@uni-corvinus.hu, cc-ben Horváth Editnek, edit.horvath@logisztika.hu) 2018. március 26-ig.aA program tervezett időpontja: 2018. április 11. szerda 17-18:30. Helyszín: MLBKT titkárság (Hungaropharma székháza), 1061 Budapest, Király u. 12.
A tagozathoz való csatlakozás előfeltétele érvényes MLBKT tagság!

További információ kérhető az MLBKT Titkárságán a +36 1 267-8740-es telefonszámon.

A Tagozat szeretettel várja az érdeklődők jelentkezését!

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés